🍀Đôi điều suy nghĩ về chữ Tâm✨

Chữ Tâm – Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Tâm trong đạo Phật
Tâm trong đạo Phật
>

Chữ Tâm độc tự thế mà hay

Chữ Tâm độc tự thế mà hay

Thành bại hơn thua bởi chữ này

Tuổi trẻ gắng gìn già cố giữ

Cuộc đời gắn trọn cả vào đây

Tinh thần nhà Phật có dạy “Có tu Tâm thì mới tu được nghiệp, Tâm có sáng thì nghiệp mới thành”.
Người làm kinh doanh với tâm trong sáng, lợi mình lợi người, thấy đượccái chân cái giả, thấy được những quy luật, những chuyển biến cuộc đờivà ứng dụng cái thấy vào cuộc sống thường nhật thì người đó sẽ có nhiềuniềm vui dù công việc có thăng có trầm.
Kinh doanh theo tinh thầnđạo Phật là phải biết giữ cho tâm luôn trong sáng, tự lợi – lợi tha,trong kinh doanh mà vừa làm lợi cho mình vừa làm lợi cho người thì đómới là phương thức kinh doanh bền vững, hiệu quả. Bởi tính nhân quả làquy luật tồn tại khách quan của cuộc sống. Do đó khi đã hiểu và tintheo, chúng ta tự biết mình nên làm gì và không nên làm gì.

TÂM DƯỢC THẢO BÁN HÀNG BẰNG CHỮ TÂM

Thương hiệu Tâm dược thảo
Thương hiệu Tâm dược thảo